Dummy link to fix Firefox-Bug: First child with tabindex is ignored

Gemeentelijk onderwijslandschap

De stad Jena wil de best mogelijke voorwaarden creëren voor de opvoeding en het onderwijs van alle kinderen en jongeren. Ook volwassenen moeten de best mogelijke voorwaarden vinden voor hun educatieve interesses, van beroepsopleiding en bijscholing tot leren in hun vrije tijd.

De voortdurende ontwikkeling van Jena's gevarieerde en hoogwaardige gemeentelijke onderwijslandschap voor mensen van alle leeftijden is het bewijs van onze motivatie om het onderwijs op lokaal niveau consequent vorm te geven.

"Gemeentelijk onderwijslandschap" verwijst naar een stedelijke onderwijsbeleidsstrategie met als doel alle kinderen, jongeren en volwassenen de best mogelijke randvoorwaarden en een breed scala aan mogelijkheden te bieden voor hun ontwikkeling, leer- en onderwijsprocessen.

Met name jongeren in achterstandssituaties en moeilijke leefomstandigheden moeten beter en effectiever worden ondersteund. Gelijk onderwijs en gelijke kansen zijn hierbij de leidende beginselen.

Het belangrijkste doel is om de koppeling tussen sociale achtergrond en onderwijssucces te doorbreken. Deze eis wordt in het bijzonder geformuleerd in de onderwijsopdracht van Jena "Gedeelde verantwoordelijkheid voor onderwijs".

De stad Jena verstaat onder de term "onderwijslandschap" duurzame, professionele onderwijsnetwerken die worden beheerd en gecoördineerd door de lokale overheid, politiek gewenst zijn en waarin de mensen die leren centraal staan. Onderwijs omvat alle plaatsen en processen, van voor- en vroegschoolse educatie tot school, opleiding en voortgezet onderwijs, hoger onderwijs en alle vormen van leren in de vrije tijd.

De term "schoollandschap" wordt vaak gebruikt om de historisch gegroeide scholen, hun veranderingen en samenwerkingsverbanden te beschrijven. In Jena is het schoollandschap een belangrijk onderdeel en ook een aparte vorm van het onderwijslandschap.

Schoolontwikkelingsprocessen en kwesties van kwaliteitsontwikkeling staan hierbij centraal, net als de gemeentelijke ondersteuning voor deze ontwikkelingen. Talrijke partners op het gebied van jeugdzorg, cultuur en sport ondersteunen de scholen in Jena en dragen bij aan de diversiteit van het schoollandschap in Jena.

Dit gemeentelijke perspectief, dat verder gaat dan de traditionele taken van een gemeente in schoolaangelegenheden, wordt belichaamd door de term "uitgebreid schoolsponsorschap".

De term "Lokaal Educatief Landschap Jena" verwijst naar een specifiek voor Jena ontwikkelde strategie voor samenwerking tussen scholen, jeugdzorginstellingen en andere niet-schoolse partners.

Het doel van deze strategie is om lokaal gecoördineerde onderwijsprogramma's te ontwikkelen tussen scholen, jeugdzorginstellingen en andere samenwerkingspartners op basis van de sociale gebieden Lobeda en Winzerla, die bijdragen aan sociaal leren, de talenten en gaven van alle kinderen bevorderen en inclusie mogelijk maken.