Dummy link to fix Firefox-Bug: First child with tabindex is ignored

STEM-onderwijs

De afkorting "MINT" staat voor wiskunde, wetenschap, technologie en IT-onderwijs. Bèta/technisch onderwijs is een essentieel onderdeel van het algemene onderwijs in de moderne wereld. Het is ook een voorwaarde om verantwoord om te gaan met de technische en wetenschappelijke mogelijkheden van vandaag. Bèta/technisch onderwijs is van cruciaal belang voor de ontwikkeling van Jena, vooral als wetenschaps- en economische regio. Een focus in Jena ligt momenteel op digitaal onderwijs.

Om de uitdagingen van de technologische verandering te helpen vormgeven, heeft de gemeenteraad van Jena in 2016 een concept voor onderwijs op het gebied van wiskunde, informatica, natuurwetenschappen en technologie aangenomen, "Versterking van Jena als bèta/technische onderwijsregio". Dit biedt een statusrapport over de activiteiten op het gebied van natuurwetenschappelijk, technisch en wiskundeonderwijs. De benodigde personele en financiële middelen worden beschreven voor twaalf maatregelen voor verschillende leeftijds- en doelgroepen. De strategie wordt regelmatig bijgewerkt.

Witelo - Science and Technology Learning Centres in Jena is een samenwerkingsnetwerk ter bevordering van wetenschap- en technologieonderwijs voor kinderen en jongeren in Jena. Witelo verzamelt en netwerkt sinds 2012 aanbieders van STEM-onderwijs in de stad. Via de witelo-website en regelmatige nieuwsbrieven worden ouders en andere geïnteresseerden geïnformeerd over initiatieven en projecten op het gebied van bèta- en techniekonderwijs en over actuele evenementen zoals workshops en vakantieaanbiedingen. witelo-mobil biedt nu ook eigen werkgroepen aan voor experimenten op scholen, leent workshopboxen uit en organiseert workshops met scholen buiten schooltijd onder de noemer "mach-bar!". workshops buiten schooltijd. witelo e.V. is ook sponsor van het Schoolonderzoekscentrum Jena.

Het Jena Student Research Centre werkt sinds 2016 samen met onderzoeksclubs op verschillende scholen. Het centrum heeft een eigen onderzoekswerkplaats in de Imaginata. Enerzijds zijn de programma's gericht op een brede groep fundamenteel geïnteresseerde leerlingen van alle leeftijden. Anderzijds bieden de onderzoeksclubs hoogwaardige, gespecialiseerde ondersteuning aan kinderen en jongeren die geïnteresseerd zijn in meer diepgaand onderzoek en graag willen presteren. Ondersteuning en advies is ook beschikbaar voor iedereen die wil deelnemen aan de wedstrijd "Jugend forscht!". Het Studentenonderzoekscentrum is een initiatief van het Thüringse Ministerie van Onderwijs, Jeugd en Sport en de Thüringse Stichting voor Technologie, Innovatie en Onderzoek (STIFT). Beide instellingen financieren samen met de stad Jena het centrum voor studentenonderzoek.

Het fonds ondersteunt initiatieven in Jena op het gebied van wiskunde, IT, wetenschap en technologie (STEM) om nieuwe ideeën te ondersteunen en STEM-onderwijs voor kinderen en jongeren in de stad verder te ontwikkelen. Per jaar is een totaalbedrag van €25.000 beschikbaar.

Voorwerp van financiering

  • Projecten op het gebied van voorschools, schools en buitenschools bèta/technisch onderwijs
  • STEM-wedstrijden op scholen en buitenschoolse activiteiten

Doelstellingen

  • Belangstelling voor en begrip van wetenschap en technologie bij kinderen en jongeren bevorderen
  • Netwerken van school- en buitenschoolse educatie
  • Ondersteunen van voorbeeldprojecten op het gebied van bèta/technisch onderwijs en/of
  • Het bieden van een breed en evenwichtig aanbod van verschillende onderwerpen en vormen van bèta/technische educatie.

Procedure

  • Het STEM Education Fund is gebaseerd op de Algemene subsidierichtlijnen (PDF) van de stad Jena, die van toepassing zijn op alle vrijwillige subsidies.
  • Aanvragen worden ingediend via het subsidieportaal van de stad Jena, waarvoor een eenmalige registratie vereist is.
  • Aanvragen van minder dan €1000 worden beoordeeld door een commissie bestaande uit deskundigen op het gebied van bèta/technisch onderwijs. De Commissie voor Onderwijs en Cultuur van de gemeenteraad van Jena beslist over de goedkeuring van aanvragen van meer dan € 1000 op basis van het advies van de commissie van deskundigen.
  • Advies over het indienen van een aanvraag en alle documenten zijn verkrijgbaar bij de centrale dienst voor subsidieadvies.