Dummy link to fix Firefox-Bug: First child with tabindex is ignored

Educatieve missieverklaring

De educatieve missie van Jena is bedoeld als kompas voor het educatieve landschap van Jena en dient om de acties van belanghebbenden en instellingen af te stemmen op gezamenlijk ontwikkelde doelen.

In 2010 werd de eerste onderwijsmissieverklaring aangenomen door de gemeenteraad van Jena. In 2016 kwam de eerste onderwijsconferentie van de stad bijeen en ontwikkelde ideeën voor het bijwerken van de missieverklaring. De resulterende nieuwe missieverklaring werd in het voorjaar van 2017 aangenomen door de gemeenteraad.

Missieverklaringen bevatten langetermijndoelstellingen. Ze dienen om de acties van de betrokken actoren te oriënteren naar gezamenlijk gedefinieerde doelen en om als het ware gezamenlijke strategieën aan te bieden voor het oplossen van problemen.

Het doel van een missieverklaring is dat de verschillende organisaties gemeenschappelijke doelen ontwikkelen en hun maatregelen daarop afstemmen. Dit dient niet alleen om zichzelf gerust te stellen over hun eigen werk, maar ook om verdere samenwerking te vergemakkelijken met de bedoeling een stadsbreed educatief landschap te creëren om de ontwikkeling en leermogelijkheden van mensen van alle leeftijdsgroepen te verbeteren.

Missieverklaring uit 2010

De onderwijsmissie van de stad Jena uit 2010 had zich in de praktijk bewezen, maar was inmiddels meer dan vijf jaar oud. Sinds de vaststelling van de missie zijn de randvoorwaarden, belangen en bijzonderheden in de onderwijssector veranderd, zodat een actualisering van de missie noodzakelijk was. Zo hebben de demografische randvoorwaarden zich veel positiever ontwikkeld dan destijds te voorzien was.

Onderwijsconferentie 2016

Daarom organiseerde de stad Jena op 28 november 2016 een onderwijsconferentie. De volgende belanghebbenden uit het maatschappelijk middenveld en de onderwijssector waren hiervoor uitgenodigd:

 • de onderwijsautoriteit van de staat,
 • de kinderdagverblijven en scholen,
 • de twee universiteiten,
 • organisaties voor jeugdzorg en volwassenenonderwijs,
 • andere onderwijsorganisaties,
 • opleidingsbedrijven,
 • vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers
 • en gespecialiseerde politici van de gemeenteraadspartijen.

Het evenement begon met een keynote speech van Prof. Dr. Peter Fauser, die een lijn trok van globalisering naar lokale verantwoordelijkheid voor onderwijs en het schoolbeleid van Jena prees.

Divers onderwijslandschap

In Jena is een divers schoollandschap ontstaan dat voldoet aan de eis om kwaliteitsrelevante middelen zo dicht mogelijk bij de school en zo lokaal mogelijk te concentreren en te organiseren. Het Thuringse onderwijsplan tot de leeftijd van 18 jaar en de volgende voorgaande gebieden van de missieverklaring werden vervolgens besproken aan negen thematafels:

 • Vaardigheden verwerven,
 • kwaliteit,
 • gelijke kansen,
 • inclusie,
 • overgangen in het onderwijs,
 • informatie en advies,
 • netwerken en samenwerking
 • en onderwijs voor de hele gemeenschap.

De resultaten, die sterker dan voorheen gericht zijn op leren gedurende de hele levensloop, werden geanalyseerd in een interdepartementale redactiegroep. Deze groep kreeg de taak om de missieverklaring dienovereenkomstig aan te passen en te actualiseren.

De missieverklaring bevat belangrijke doelstellingen voor het onderwijslandschap van Jena en is gebaseerd op een modern onderwijsconcept. De volgende belangrijke onderwerpen worden ondersteund door doelstellingen:

 • Gelijke kansen,
 • inclusie,
 • Informatie en advies over onderwijsmogelijkheden,
 • kwesties van vaardighedenverwerving en de kwaliteit van onderwijsinstellingen en
 • de overgangen tussen verschillende onderwijsvormen.

Het vergemakkelijken van verdere samenwerking en netwerken was inbegrepen.

Doelstellingen

De inhoud van de doelstellingen werd bevestigd, maar vergeleken met de eerste versie van de missieverklaring werd het taalgebruik niet alleen herzien, maar ook bondiger en preciezer geformuleerd. Inhoudelijk werd het idee van een leven lang leren duidelijker benadrukt dan in de missieverklaring van 2010 en werd de nadruk gelegd op het aanspreken van alle leeftijdsgroepen.

Geen concrete maatregelen om de doelen te bereiken

Het is belangrijk op te merken dat de missieverklaring onvoldoende concrete maatregelen formuleert om de doelstellingen te bereiken. Dit is ook niet de taak van een missieverklaring.

De missieverklaring zal worden geconcretiseerd door verdere besluiten van de gemeenteraad en haar commissies, bijvoorbeeld door het jeugdontwikkelingsplan en het schoolnetwerk en schoolontwikkelingsplan, of door de individuele aanbieders die hun respectieve onderwijsconcepten ontwikkelen en hun doelstellingen baseren op de missieverklaring.