Dummy link to fix Firefox-Bug: First child with tabindex is ignored

Raport o edukacji drugiej generacji miasta Jena 2019 już dostępny w Internecie

04.12.2019

Skup się: Przejścia na styku szkoły, szkolenia zawodowego i uniwersytetu

Drugie sprawozdanie edukacyjne miasta Jeny 2019 na temat przejścia na styku szkoły, szkolenia zawodowego i studiów jest już dostępne na stronie internetowej zarządzanie edukacją w oparciu o dane dostępne do pobrania. Sprawozdanie koncentruje się na warunkach socjalnych, ukończeniu szkół ogólnokształcących w Jenie, orientacji zawodowej, kształceniu zawodowym i szkolnictwie wyższym w Jenie. Jako tematy przekrojowe szczególną uwagę poświęca się różnicom płci, pochodzeniu migracyjnemu, specjalnym potrzebom edukacyjnym i niepełnosprawności, a także mobilności regionalnej.

Cel: Zarządzanie edukacją komunalną w oparciu o dane

Raport edukacyjny miasta Jena 2019 jest kolejnym krokiem w serii raportów edukacyjnych opartych na danych, które będą mapować uczenie się przez całe życie na poziomie miejskim. Celem jest podejmowanie decyzji dotyczących polityki edukacyjnej w sposób oparty na danych, ukierunkowany i przejrzysty, a tym samym stworzenie najlepszych możliwych ram dla udanych biografii edukacyjnych wszystkich obywateli Jeny.

Raport edukacyjny został opracowany w ramach programu "Edukacja zintegrowana". Celem programu, który miasto Jena realizuje od 2016 roku, jest stworzenie systemu zarządzania edukacją miejską opartego na danych.