Dummy link to fix Firefox-Bug: First child with tabindex is ignored

Badanie dzieci i młodzieży

Od 1997 r. co dwa lub trzy lata miasto zleca przeprowadzenie badań społecznych wśród uczniów w Jenie. W 2017 r. jako partnera zaangażowano "ORBIT", Organisationsberatungsinstitut Thüringen e. V..

Około 2000 dzieci i młodzieży ze szkół średnich od szóstej klasy zostało zapytanych o swoje zainteresowania i problemy za pomocą kwestionariusza. Kompleksowe wyniki są dostępne do pobrania.

Podstawa do stworzenia planu rozwoju dzieci i młodzieży

Badanie zapewnia wgląd w potrzebę i wykorzystanie pracy z dziećmi i młodzieżą oraz usług pracy socjalnej z młodzieżą zgodnie z § 80 niemieckiego kodeksu socjalnego VIII. Przedstawia również warunki życia dzieci i młodzieży w Jenie, ich zachowania w czasie wolnym i problemy. Wyniki stanowią podstawę do opracowania planu rozwoju dzieci i młodzieży miasta Jena, który jest obecnie aktualizowany.