Dummy link to fix Firefox-Bug: First child with tabindex is ignored

Konferencja edukacyjna "Transformacje na styku szkoły, kształcenia zawodowego i studiów".

27.11.2019

Dzięki formatowi konferencji edukacyjnej, miasto Jena chce zaangażować aktorów edukacyjnych w kształtowanie jenajskiego krajobrazu edukacyjnego. Tematem tej konferencji jest prezentacja i omówienie Raportu o Edukacji Drugiej Miasta Jeny 2019 "Przemiany na styku szkoły, kształcenia zawodowego i studiów". Ponadto ma zostać sporządzony dokument roboczy, który określi konkretne zalecenia dotyczące działań na styku szkoły, kształcenia zawodowego i uniwersytetu oraz zostanie przedstawiony komitetom politycznym.

Raport edukacyjny został opracowany w ramach programu "Edukacja zintegrowana". Celem tego programu, który miasto Jena realizuje od 2016 roku, jest stworzenie systemu zarządzania edukacją miejską opartego na danych. Dane empiryczne z dziedziny kształcenia ustawicznego są przetwarzane przez miejski monitoring edukacji dla polityki, administracji i społeczeństwa obywatelskiego Jeny i udostępniane np. w formie raportów edukacyjnych. Na tej podstawie można wspólnie określić cele strategiczne i priorytety polityki edukacyjnej.

Sprawozdanie dotyczy absolwentów szkół ogólnokształcących w Jenie, orientacji zawodowej, kształcenia zawodowego i szkolnictwa wyższego. Jako zagadnienia przekrojowe szczególny nacisk kładzie się na różnice płci, pochodzenie migracyjne, specjalne potrzeby edukacyjne i niepełnosprawność oraz mobilność regionalną. Oprócz ilościowo-opisowej prezentacji, raport edukacyjny identyfikuje potencjał działań w zakresie transformacji dla miasta Jeny, który zostanie omówiony na Konferencji Edukacyjnej.

Czas Pozycja programu
16:00 p.m.

Witamy, Eberhard Hertzsch, Dyrektor Departamentu Rodziny, Edukacji i Spraw Społecznych miasta Jena

16:20 Zegar Prezentacja raportu edukacyjnego "Transformacje na styku szkoły, kształcenia zawodowego i uniwersytetu", Jan Wiescholek, Bildungsmonitoring, Miasto Jena
16:50 p.m. Klasyfikacja edukacyjna i społeczno-polityczna Jenaer Bildungsbericht, prof. dr Birgit Reißig, Niemiecki Instytut Młodzieży e. V. (DJI)
17:30 Zegar Przerwa
17:45 p.m. Tabele tematyczne: Dyskusja nad możliwościami działania i zaleceniami dotyczącymi działań w zakresie sprawozdania na temat edukacji
19:00 p.m. Koniec imprezy

Konferencja Edukacyjna odbędzie się w dniu 16.12.2019 w godzinach od 16:00 do 19:00 w Historycznym Ratuszu, Markt 1, 07743 Jena.

Rejestracja jest możliwa do 01.12.2019 r. poprzez e-mail na adres bildungslandschaft@jena.de, podając swoją instytucję i funkcję.

Sprawozdanie dotyczące edukacji będzie dostępne do pobrania na stronie internetowej poświęconej zarządzaniu edukacją w oparciu o dane od 9 grudnia 2019 r. Drukowana wersja raportu będzie dostępna na konferencji.

Wydarzenie to jest częścią realizacji programu "Edukacja Zintegrowana", który jest finansowany przez Federalne Ministerstwo Edukacji i Badań Naukowych z Europejskiego Funduszu Społecznego.