Dummy link to fix Firefox-Bug: First child with tabindex is ignored

Tweede onderwijsrapport van de stad Jena 2019 nu online beschikbaar

04.12.2019

Concentreer je: Overgangen op de raakvlakken tussen school, beroepsopleiding en universiteit

Het Tweede Onderwijsrapport van de stad Jena 2019 over de focus van de transities op de raakvlakken tussen school, beroepsopleiding en hoger onderwijs is nu beschikbaar op Gegevensgebaseerd onderwijsmanagement beschikbaar om te downloaden. Het verslag gaat over de sociale randvoorwaarden, het afstuderen aan scholen voor algemeen onderwijs in Jena, loopbaanoriëntatie, beroepsopleiding en hoger onderwijs in Jena. Als transversale onderwerpen wordt speciale aandacht besteed aan genderverschillen, migratieachtergrond, speciale onderwijsbehoeften en handicaps en aan regionale mobiliteit.

Doelstelling: Beheer van het gemeentelijk onderwijs op basis van gegevens

Het Onderwijsrapport van de stad Jena 2019 is de volgende stap in de reeks op gegevens gebaseerde onderwijsrapporten die een leven lang leren op gemeentelijk niveau in kaart zullen brengen. Het doel is om onderwijsbeleidsbeslissingen te nemen op een op gegevens gebaseerde, doelgerichte en transparante manier en zo het best mogelijke kader te creëren voor succesvolle onderwijsbiografieën van alle Jena-burgers.

Het onderwijsverslag is ontwikkeld in het kader van het programma "Geïntegreerd onderwijs". Het doel van het programma, dat de stad Jena sinds 2016 uitvoert, is het opzetten van een op gegevens gebaseerd gemeentelijk onderwijsmanagementsysteem.