Dummy link to fix Firefox-Bug: First child with tabindex is ignored

Onderwijsconferentie "Overgangen op het raakvlak van school, beroepsopleiding en studie".

27.11.2019

Met de opzet van de onderwijsconferentie wil de stad Jena onderwijsactoren betrekken bij het vormgeven van het Jena onderwijslandschap. Het onderwerp van deze conferentie is de presentatie en bespreking van het Tweede Onderwijsrapport van de stad Jena 2019 "Transities op het raakvlak van school, beroepsopleiding en studie". Bovendien zal een werkdocument worden opgesteld waarin concrete aanbevelingen voor actie op de raakvlakken tussen school, beroepsopleiding en universiteit worden geformuleerd en dat aan de politieke comités zal worden voorgelegd.

Het verslag over het onderwijs is ontwikkeld in het kader van het programma "Geïntegreerd onderwijs". Het doel van dit programma, dat de stad Jena sinds 2016 uitvoert, is het opzetten van een op gegevens gebaseerd gemeentelijk onderwijsmanagementsysteem. Empirische gegevens op het gebied van levenslang leren worden verwerkt door de onderwijsmonitoring van de stad voor Jena's politiek, bestuur en maatschappelijk middenveld en worden bijvoorbeeld beschikbaar gesteld in de vorm van onderwijsverslagen. Op basis hiervan kunnen strategische doelstellingen en onderwijsprioriteiten samen worden gekwalificeerd.

Het rapport richt zich op diploma's die zijn behaald op algemene scholen in Jena, beroepsoriëntatie, beroepsopleiding en hoger onderwijs. Als transversale kwesties wordt speciale aandacht besteed aan genderverschillen, migratieachtergrond, speciale onderwijsbehoeften en handicaps, en regionale mobiliteit. Naast de kwantitatief-beschrijvende presentatie wordt in het onderwijsrapport aangegeven welke mogelijkheden er zijn voor actie op het gebied van de transitie voor de stad Jena, die op de onderwijsconferentie zal worden besproken.

Tijd Programmapunt
16.00 uur.

Welkom, Eberhard Hertzsch, hoofd van de afdeling Familie, Onderwijs en Sociale Zaken van de stad Jena.

16:20 Klok Presentatie van het onderwijsrapport "Overgangen op de raakvlakken tussen school, beroepsopleiding en universiteit", Jan Wiescholek, Bildungsmonitoring, Stad Jena
16.50 uur. Onderwijs- en sociaal-politieke classificatie van het Jenaer Bildungsbericht, Prof. Dr. Birgit Reißig, Duits Jeugdinstituut e. V. (DJI)
17:30 Klok Pauze
17.45 uur. Thematische tabellen: Bespreking van het actiepotentieel en aanbevelingen voor maatregelen met betrekking tot het verslag over het onderwijs
19.00 uur. Einde van het evenement

De onderwijsconferentie vindt plaats op 16.12.2019 van 16.00 tot 19.00 uur in het historische stadhuis, Markt 1, 07743 Jena.

Inschrijven kan tot 01.12.2019 per e-mail aan bildungslandschaft@jena.de, onder vermelding van uw instelling en functie.

Het onderwijsrapport zal vanaf 9 december 2019 te downloaden zijn op de website data-based education management. Een gedrukte versie van het rapport zal op de conferentie beschikbaar zijn.

Het evenement maakt deel uit van de uitvoering van het programma "Geïntegreerd onderwijs", dat door het Bondsministerie van Onderwijs en Onderzoek uit het Europees Sociaal Fonds wordt gefinancierd.