Dummy link to fix Firefox-Bug: First child with tabindex is ignored

Формулювання освітньої місії

Заява про освітню місію Єни покликана бути компасом для освітнього ландшафту міста і слугувати для узгодження дій зацікавлених сторін та інституцій зі спільно розробленими цілями.

Перша освітня місія була прийнята міською радою Єни у 2010 році. У 2016 році відбулася перша міська конференція з питань освіти, на якій були розроблені ідеї щодо оновлення місії. В результаті нова місія була прийнята міською радою навесні 2017 року.

Заяви про місію містять довгострокові цілі. Вони слугують для того, щоб орієнтувати дії залучених суб'єктів на спільно визначені цілі і, так би мовити, пропонувати спільні стратегії для вирішення проблем.

Мета формулювання місії полягає в тому, щоб різні організації розробили спільні цілі та відповідно скоординували свої дії. Це слугує не лише для того, щоб запевнити себе у власній роботі, але й для того, щоб сприяти подальшій співпраці з метою створення загальноміського освітнього ландшафту для покращення можливостей розвитку та навчання людей усіх вікових груп.

Заява про місію від 2010 року

Освітня місія міста Єни від 2010 року добре зарекомендувала себе на практиці, але їй вже виповнилося більше п'яти років. З часу прийняття місії рамкові умови, інтереси та особливості в освітньому секторі змінилися, тому виникла потреба в оновленні місії. Наприклад, демографічні рамкові умови розвивалися набагато позитивніше, ніж можна було передбачити на той час.

Освітня конференція 2016

З цієї причини 28 листопада 2016 року місто Єна організувало освітню конференцію. До участі були запрошені наступні зацікавлені сторони з громадянського суспільства та освітнього сектору

 • державне управління освіти,
 • дитячі садки та школи,
 • два університети,
 • організації, що займаються проблемами молоді та освітою дорослих,
 • інші освітні організації,
 • тренінгові компанії,
 • представники роботодавців та працівників
 • а також профільні політики з партій міської ради.

Захід розпочався з головної промови професора д-ра Петера Фаузера, який провів лінію від глобалізації до місцевої відповідальності за освіту і високо оцінив шкільну політику Єни.

Різноманітний освітній ландшафт

У Єні сформувався різноманітний шкільний ландшафт, який відповідає вимогам концентрації та організації ресурсів, що впливають на якість освіти, якомога ближче до школи та на місцевому рівні. Тюрінгенський план освіти до 18 років та наступні попередні напрямки місії були обговорені за дев'ятьма тематичними столами:

 • Набуття навичок,
 • якість,
 • рівні можливості,
 • інклюзія,
 • освітні переходи,
 • інформація та консультування,
 • мережування та співпрацю
 • а також освіта для всієї громади.

Результати, які ще більше, ніж раніше, зосереджуються на навчанні впродовж усього життя, були проаналізовані міжвідомчою редакційною групою. Перед цією групою було поставлено завдання відповідним чином адаптувати та оновити формулювання місії.

Заява про місію містить ключові цілі для освітнього ландшафту Єни і ґрунтується на сучасній концепції освіти. Цілі підкріплені наступними важливими темами:

 • Рівні можливості,
 • інклюзія,
 • інформація та консультування щодо освітніх можливостей,
 • питання набуття навичок та якості навчальних закладів, а також
 • переходи між різними формами освіти.

Сприяння подальшій співпраці та налагодженню зв'язків.

Цілі

Зміст цілей було підтверджено, але порівняно з першою версією формулювання місії було не тільки переглянуто формулювання, але й сформульовано більш стисло і чітко. З точки зору змісту, ідея навчання впродовж життя була підкреслена більш чітко, ніж у місії 2010 року, і акцент був зроблений на роботі з усіма віковими групами.

Відсутні конкретні заходи для досягнення цілей

Важливо зазначити, що у формулюванні місії не сформульовано достатньо конкретних заходів для досягнення поставлених цілей. Це також не є завданням формулювання місії.

Заява про місію буде конкретизована подальшими рішеннями міської ради та її комітетів, наприклад, планом розвитку молоді, планом розвитку шкільної мережі та планом розвитку шкіл, або окремими провайдерами, які розроблятимуть свої освітні концепції та базуватимуть свої цілі на заяві про місію.